ייעוץ מס לבני זוג בעסק משותף

דוח שנתי

אנשים רבים פונים לקבלת ייעוץ בנושאי מס לבעל המקצוע בעל ההכשרה המתאימה ביותר לשם כך, הלא הוא יועץ המס. בין שאר תפקידיו, יועץ המס יכול לסייע בהפחתת נטל המס האישי או הזוגי (בהתאם להוראות החוק והתקנות), לסייע ברישום ופתיחת תיק ברשויות המס, להגיש בקשה להחזרים ולהקלות מס ועוד.

ייעוץ מס חשוב במיוחד כאשר מדובר על נושא סבוך מבחינה עסקית, פיננסית וכמובן גם מבחינת מיסוי, כגון בני זוג שעובדים בעסק משותף.

יחד ולחוד

כאשר שני בני זוג עובדים יחד, בעסק משותף, יש לכך השלכות משמעותיות מבחינת המיסוי האישי והזוגי. על גובה המס שיוטל על שני בני הזוג ישפיעו כמה וכמה מאפיינים כגון:

  • התרומה של כל אחד מבני הזוג לפעילות העסק.
  • עד כמה מהותי התפקיד של כל אחד מבין השניים.
  • האם לאחד מבני הזוג יש יכולת להשפיע באופן ישיר על קביעת ההכנסה של בן הזוג השני.
  • האם ניתן לבצע חישוב מס מאוחד או שניתן לבצע חישוב מס נפרד, למרות שמדובר על עסק משותף.

מובן מאליו שעד כאן נגענו בכמה סוגיות, על קצה המזלג. על יועץ המס להתייחס להיבטים נוספים, שעשויים להשפיע על חבות המס של בני הזוג יחד וכן להתייחס להפרשות לביטוח לאומי. לעיתים ניתן יהיה למצוא פתרונות יצירתיים, בגבולות החוק, בהתאם לשינויים החלים כל העת בחקיקה ובפסיקה.

שינויים ועדכונים

כדי להבין עד כמה חשוב להתייעץ עם גורם מקצועי במצבים שבהם שני בני הזוג עובדים בעסק משותף, נזכיר בקצרה שמדובר בנושא "חם" שבית המשפט והמחוקק נדרשו להתייחס אליו לא פעם בשנים האחרונות.

על פי פסק דין קלס, לדוגמא, נקבע שהשינויים שחלפו על החברה הישראלית במהלך השנים מצדדים בזכותה של האישה לחישוב מס נפרד בעסק משותף, ולא רק מתוקף היותה בת הזוג של הנישום הראשי. האפשרות לחישוב מס נפרד הייתה בכפוף לכללים ולאופי התלות שבין שתי ההכנסות. עם הזמן נשחק מעמדו של פסק דין זה, ובית המשפט ציין, בפסיקות מאוחרות יותר שעל המחוקק לשקול שינויי חקיקה.

נכון למועד כתיבת שורות אלה, דנה הכנסת בשינויי חקיקה, מצב שהופך את הפנייה ליועץ מס חשובה מאי פעם. דבר זה חשוב הן לצורך עמידה בדרישות החוק והן כדי להימנע מתשלומי מיסים מיותרים.